Samhain a začínající vláda tmy pod vlivem Modrého úplňku a Dušiček, svátku všech zesnulých.

Všichni určitě vnímáme, že už od začátku tohoto roku jsou na nás naloženy silné transformační energie, které vyžadují naši spoluúčast. Ale co se vlastně děje? Už v roce 2012 započala pro mnohé silná transformace, která byla takříkajíc dobrovolná v tom, že nechávala stále ještě nevědomé duše spát. To, co se ale rozpoutalo začátkem tohoto roku už nenechalo nikoho na svém místě. Planeta Země se chystá překlenout do Nového věku a ta cesta trvá už velice dlouho a je postupná, protože rychlý sešup bychom jako lidé v lidských tělech nebyli schopni přežít. Gaia, Matka Země velice dobře ví, co dělá. A my všichni, kteří jsme se cítili nejprve zaskočeni a později možná vystrašeni tím, co se děje, si pomalu začínáme uvědomovat, že jsme tady v tomto těle a v tomto čase právě teď, protože jsme si dobrovolně před naším vtělením vybrali, že se této obrovské změny budeme účastnit a co hlavně, že máme sílu ji zvládnout.

Probíhá velmi silné a pro nás ne vždy příjemné prověřování naší víry ve Světlo, Lásku a Jednotu. Zažíváme velmi hluboce na svých tělech i ve svých duších boření starých schémat, mýtů, rozpouštění karmy a čištění. Mnozí stále vzpomínají, čekají a těší se, až bude konečně vše jako dřív, ale to se již nemůže stát. Planeta Země i duše, které jsou na ní právě vtělené, podléhají obrovskému vývoji právě proto, aby už nic nebylo tak, jako dřív. Poslední dva měsíce tohoto roku mohou být náročnější na udržení vnitřního světla. Poslední zbytky duality dobra a zla spolu neustále hrají přetahovanou o duše, které se ještě nerozhodly. Temná strana má své zbraně a dokáže skrze média, strach jiných lidí, bezmoc, beznaděj a zoufalství stáhnout člověka dolů na velmi nízkou vibrační úroveň. A proto musíme nyní držet spolu a zažehnout v sobě světlo, které nás povede dál. Domnělé jistoty, berličky a ujištění v podobě různých kyvadel, věšteb a potvrzení, ztrácejí na své věrohodnosti a i ti, kteří dostávali mnohé zprávy teď před sebou mnoho nevidí. Toto již končí a přichází čas důvěry v sama sebe a obratu do svého vlastního srdce, moudrosti a intuice.

Vše, co nějakým způsobem nefungovalo a člověk před tím zavíral oči, bylo do této doby tolerováno. Všem duším byl dán dostatek času na to, uvědomit si svou podstatu a začít na sobě pracovat. Někteří jdou na této cestě již dlouho a jiní o ní nemají stále ještě ani nejmenší ponětí. Roky žití v nefunkčních vztazích s leností a strachem něco s tím dělat, chození a ničení sama sebe v práci, která člověka vysává, přikrývání a neřešení problémů, které se o to hlásí, to vše bylo stále dovoleno. Nyní však přichází opravdové zúčtování v transformačním slova smyslu. Pro naše nejvyšší dobro a záměry se teď doslova rozpadají všechny věci, které nefungují a nejsou založeny na pravdě. A protože bylo dost času na to je postupně zpracovávat, přichází tyto změny teď už v opravdu razantní podobě, která je pro mnohé těžko zvládnutelná. Mnohé duše teď odcházejí na druhý břeh, ať už ty, které svou úlohu zde už splnily nebo ty, které už nejsou schopny jakékoliv změny v současném vtělení, protože už nevidí jinou cestu. Ve společnosti je teď všeobecný strach, ale pamatujte na jedno. Nikdy neodejde duše, která neučinila vědomé rozhodnutí odchodu a nesouhlasila s tím, ať už se nám z lidského hlediska zdá dané úmrtí sebedivnější či nepochopitelné. Změny jsou divoké, protože je potřeba je uskutečnit a zvládnout do konce tohoto roku.

Všechny tyto změny nám v současné chvíli ještě umocňuje nadcházející období. Tak se na to pojďme pěkně postupně podívat.

31. 10. Samhain – keltský nový rok a období tmy

Proč by se nás měl týkat zrovna keltský pohanský svátek Samhain? Na našem území Keltové žili a jejich krev koluje i našimi těly, protože jsou našimi předky. Zvláštní je, že Keltové tímto svátkem začínali už nový rok. Slaví se z noci 31. října na 1. listopadu a ještě magičtější význam má, pokud na ten den připadne i úplněk, což se zrovna letos povedlo. Tento den je pomyslným koncem sklizně, léta, tepla a hojnosti a začátkem období zimy, temna, tmy, introspekce a setkání se s koloběhem smrti. Právě v tomto období a zejména dnes, je opona mezi naším světem a světem druhého břehu za duhou, téměř viditelná. Jsme nejblíže svým předkům a celé rodové linii. Duše zemřelých nám naslouchají a my máme možnost poděkovat svým předkům za to, že díky nim tady dnes jsme. Také ale můžeme přerušit karmické toky rodových linií, změnit chod a začít věci dělat jinak a tím vyčistit rod. Naši předkové nad námi bdí, velmi nás milují, podporují nás a fandí nám na naší pozemské cestě. Rádi nás vyslechnou a pomohou, jak jen mohou. Najděte si chvilku pro poděkování svým předkům a můžete si třeba sepsat vše, co už s vámi nerezonuje a spálit to v posvátném ohni. I Keltové dnešní den zapalovali malé ohýnky pro očištění a zajištění bezpečí světla. V Americe a většině anglicky mluvících zemí je obdobou tohoto svátku Halloween, který je typický vydlabáváním dýní, strašidelnými převleky a jablky v karamelu. Tento anglosaský svátek vznikl v Irsku, kde předcházel dni všech svatých.

31. 10. Modrý úplněk v Býku

Vzácností letošního Samhainu je také to, že na něj připadá úplněk, již druhý v měsíci. Název vznikl, když v roce 1883 vybouchla sopka Krakatoe. Její výbuch byl natolik mohutný, že prach obarvil ovzduší, přes které se zdál Měsíc modrý, ale na některých místech také rudý nebo zelený. Opakuje se ale asi jednou za dva, tři roky a v jednom století je jich tedy zhruba 40. Je ale vzácný tím, že má velkou očistnou moc a proto ho můžeme zvláště dnes využít k vyčištění energií, k čemuž nám skvěle poslouží vykuřovadla mnoha druhů. Můžete si umíchat vlastní nasušenou směs, nebo použít tradiční dřívko palo santo či bílou šalvěj. Dnešní úplněk v zemském Býku se nás snaží uklidnit a navrátit k našim přirozeným kořenům. Býk je také zaměřen na prosperitu a hojnost, takže i na ně se dnes nezapomeňte zaměřit a poděkujte za hojnost na všech úrovních vašeho života. Nicméně původní národy tento úplněk v měsíci říjnu označovali také jako rudý úplněk nebo úplněk sklizně. Rudý proto, že před zimou bylo potřeba usmrtit mnoho zvířat, které by zimu nepřečkaly a zachovat pouze silné jedince. Maso nebylo kromě naložení do soli možné moc dlouho skladovat, proto se lidé v tuto dobu opravdu přecpávali masem, čímž se i posilnili na následující zimní měsíce. Na rozdíl od nás svá zvířata zabíjeli pro opravdovou a nutnou obživu. Síla zvířat potom kolovala jejich krví.

1.11. Svátek všech svatých

Svátek všech svatých je pro změnu křesťanským svátkem, který se slavil hlavně v katolickém a ortodoxním křesťanství a zvolna na něj vlastně navazuje svátek všech zesnulých, který je hned následující den. Tento svátek původně vznikl jako svátek všech mučedníků, který se slavil v době velikonoční. Až papež Řehoř III. a následně i IV. přesunuli tento svátek na 1. listopadu. Místo výročního dne posvěcení římského Pantheonu se začal slavit a uctívat křesťanský kostel, který byl zasvěcen Panně Marii a všem mučedníkům. Hojně se tento svátek slaví např. v Polsku a v mnoha zemích tak nějak splývá se svátkem všech zesnulých, který uctívá všechny mrtvé, ne pouze svaté či mučedníky.

2.11. Dušičky – svátek všech zesnulých

Tento asi nejvíce známý svátek mezi lidmi se stal již tradičním. Rodiny při něm vykonávají návštěvy hřbitovů, kde zapalují svíce za své zemřelé a uctí je tak světlem a vzpomínkou. Svátek vznikl v římskokatolické církvi, kdy se církev modlí za duše v očistci a slouží se liturgické obřady. Jelikož hranice mezi živými a mrtvými je nyní tenčí, lze doporučit nějaké zásady pro návštěvu hřbitova. Pokud je to možné, tak s sebou v těchto dnech neberme na hřbitovy děti. Jejich cítění a slyšení je velmi jemné a nemají ještě vyvinutou dostatečnou ochranu a bariéru, aby se před případnými entitami či přivtělenými dušemi dokázali chránit. Stejně tak to není příliš vhodné pro těhotné ženy. Duše miminka se nyní potřebuje soustředit na příchod do tohoto světa a ne se nechat případně strhávat energiemi z druhého břehu. Pokud to dětem nevadí a na hřbitov jít chtějí, tak jim v tom nebraňte, ale můžete jim říct, ať si požádají strážného andílka o ochranu, popř. to udělat za ně. Po příchodu ze hřbitova je vhodné očistit účastníky vykuřovadlem a při sprše ještě poprosit vodu, aby vše odplavila s sebou. Zkušení a povolaní mohou v této době pomáhat zbloudilým duším a odvádět je do světla, protože není asi vhodnější čas než teď. Kdo s tím nemá zkušenost, tak bohatě postačí, když zapálí svíčku a za zemřelé se pomodlí a požehná jim. Život a smrt jedno jsou a také se neustále následují a provází. Současní lidé však toto vědomí ze svého života vytěsnili, ale tato situace se nás snaží co nejvíce dovést k uvědomění. Život není nic jiného než příprava na smrt a to věděly staré národy a dodnes vědí původní indiánští obyvatelé. Setkáváme se nyní se smrtí v mnoha formách a zjišťujeme, že je zcela spjatá s našimi životy. Naši předkové, kteří byli více v souznění s přírodními rytmy, brali smrt jako přirozenou součást života, i když pro ně mohlo být stejně bolestivé ji přijmout jako pro nás.

Věřím, že pro vás byl článek přínosný a pomohl vám utřídit si jednotlivé dny a nebo si i vybrat, který z nich chcete uctít. Přeji vám hodně sil v tomto nelehkém období, kterým procházíme zdánlivě každý sám, přitom ale všichni společně. Nezapomínejme, že jsme Láska a Světlo a že naše duše je svobodná.

S láskou

Vaše Pavlína

Jako milovnice vědomého ženství se věnuji osobnímu poradenství, metamorfní technice a detoxikaci. Věřím, že duchovní růst jde ruku v ruce s fyzickou očistou.. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře
  1. Anděla napsal:

    Krásné a silní shrnutí – děkuji za něj. 🙂 Velmi se mnou rezonuje v mnoha ohledech a vlastně mi tak nějak několik věcí i osvětlilo…

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů