Kouzelná kniha Splněná přání od Wayna W. Dyera

Když se mi poprvé dostala do rukou tahle kniha, váhala jsem v knihkupectví, jestli si ji koupit. Měla jsem už v té době přečtených hodně knih s duchovní tematikou a tahle na mě působila jako takový laciný americký teleshopping. Jaký omyl! Byla jsem více než šťastná, že jsem si knihu nakonec zakoupila, protože kdykoli ji jen držím v ruce nebo se jí více zabývám a medituji nad ní nebo s ní, stane se něco fantastického.

Splněná přání jsou vždy na dosah…

Cítím, jak tato kniha, ale hlavně sám autor, jsou zvláštními průvodci v mém životě. Jako bych potřebovala dále studovat a předávat to, co se mi pořád žene v hlavě když se do této knihy začtu. Některé věci jsou pro mne opravdu důležité a stěžejní a rozhodla jsem se, že je sepíšu v tomto článku.

SEBEPOJETÍ

To, jak o sobě smýšlíme ať už vědomě nebo nevědomě, zcela ovlivňuje náš život. Možná si ani neuvědomujeme to, že soudy druhých o naší o sobě, jsou kolem nás stočená jako had, který čas od času utáhne své sevření. Nejde jen o to, co se o sobě dozvíme v rozhovoru nebo z toho, co se k nám donese. Naše vlastní sebepojetí tvoříme sami každý den větami, které o sobě pronášíme.

,,Já na malování nikdy moc nebyl/a……ne tohle mi fakt nejde….jsem prostě taková/ý, každý podzim se nastydnu….

Dyer však rozděluje sebepojetí na vnějšívnitřní. Tím vnějším se prostě identifikujete mezi ostatními. Znáte sami sebe jako vysokého, hnědovlasého, ale také jako toho, co se často nastydne a nebo mu nejdou počty. To vše jste si o sobě vytvořili sami a nebo někdo jiný ve svém vyprávění. To je celkem jedno, výsledek je, že jste tomu uvěřili. A teď zbývá zeptat se proč?

Vaše vnitřní sebepojetí je spíš o vašich ukrytých schopnostech. Je o vnitřní síle a energie, která vás každé ráno tahá z postele a pro kterou hodláte žít. Je vaše vnitřní síla neochvějná a silná tak, že s ní nikdo nehne, nebo jste snadno ovlivnitelní a podlehnete kde jakému jedna paní povídala?

,,Jestliže odmítnete přijmout odpovědnost za inkarnaci nového a vyššího pojetí sebe, potom odmítnete prostředky, jediné prostředky, jimiž se může uskutečnit vaše vykoupení – tedy dosažení vašeho ideálu.“ – Neville

Začněte sami sebe vnímat nově a překonejte ten odpor, který to bude vytvářet…

Ego se vždycky brání a chce žít ve starých a známých kolejích svých vyšlapaných neurotransmiterů v mozku. Je totiž vědecky dokázané, že máme v mozku cestičky – energetické, které prostě pořád chodíme dokola a abychom vytvořili nové, musím změnit návyky svého chování a staré programy eliminovat a nahradit je novými. Zkuste o sobě zpochybňovat vše, co jste si doteď mysleli, že vás utváří.

Představte si myšlenky jako index burzy, který rychle projíždí na spodní liště obrazovky. Wayne to popisuje jako neustálý tok myšlenek, který nejde zastavit. Ale lze nevhodnou myšlenku vrátit zpět na pás a nahradit ji myšlenkou novou, protože zničit myšlenku nemůžeme. Je to energie jako vše ostatní a energii zničit nelze. Byl by to boj s větrnými mlýny.

VYŠŠÍ JÁ

Pokud jsme byli všichni stvořeni z jednoho Zdroje, tato energie nás musí neustále živit a dávat nám vše, co potřebujeme, jinak bychom tady prostě nepřežili. Autor se tu hodně zamýšlí nad spoustou lidských těl, kterými jsme už za svůj život stihli projít. Novorozenec, batole, adolescent, mladý člověk…kde jsou všechna tato těla, pokud my stále žijeme, naše tělo už vypadá zcela jinak, ale naše nitro pořád zůstává?

Několikrát za den, když si nebudete jisti svou situací, se nad ni zkuste v klidu povznést a zeptejte se sami sebe, zda jste v tu chvíli vedeni svým Vyšším já, které pochází z nekonečného a nesmrtelného Zdroje a nebo ze svého nižšího já – smrtelného ega, které chce být ve staré známé ohrádce a přinutit vás jednat tím ,,nejbezpečnějším“ způsobem.

Představujte si svou božskou jiskřičku uvnitř sebe a zvětšujte ji tak, aby vám to bylo příjemné a cítili jste se bezpečně. A hlavně sami sebe při jakékoli pochybnosti ujistěte, že jste víc, než své lidské tělo, protože jste nesmrtelnou duší, která si toto tělo vybrala a oživuje ho.

NEJVYŠŠÍ JÁ

Tímto termínem autor myslí energii, která stojí ještě nad tím vším a je skutečně schopna konat zázraky. Spousta lidí má problém pomyslet jen na to, že by byli Bohem. Ale bez všeho rouhání a egoistické samolibosti, jsme touto božskou energií všichni, protože jsme z ní stvořeni.

Jsem, který jsem.

Tato posvátná a silná slova, která pronesl Ježíš jsou opravdu velmi působivá. Dokládají jen to, co jsme už dávno, než jsme na sebe nabalili to, o čem si ostatní mysleli, že bychom měli být. V knize rozhovorů s C. G. Jungem jsem se dočetla, že i on k tomuto závěru došel. Dyer zase tvrdí, že je velmi důležité dávat si pozor na slova, která doložíte za každé jsem ve vašem životě. Formulkou nejsem přímo negujete božský proud ve vás, na to když za ni dosadíte něco negativního.

A teď krátce k pěti základům splněných přání, které autor ve své knize popisuje. Doporučuji přečíst ji a to několikrát, podtrhávat, dělat si poznámky, meditovat nad jednotlivými pasážemi, protože jsem přesvědčena, že se nám jako lidstvu dostalo dokonalého daru v podobě této mocné cesty vědění, kterou můžete vědomě zrealizovat ve svých životech.

Již dávno jste tím, čím si přejete být…

1 ZAPOJENÍ PŘEDSTAVIVOSTI

Autor se domnívá, že představivost je vůbec jedna z největších hybných sil vesmíru, kterou my jako duše v lidských tělech disponujeme. Jen ji je potřeba přestat využívat na věci, které si nepřejeme. Člověk by si řekl, že to přece nikdo z nás nedělá. Ale na to jsme my lidé specialisté, že dokážeme do aleluja prožívat špatný scénář v našich myšlenkách. Všechno kdysi bývalo myšlenkou, ať už to byla věc, projekt nebo vztah.

Důležité také je, aby do vaší představivosti nelezlo nic, co tam nemá co dělat. Včetně lidí, kteří se vám budou snažit vnutit svůj názor a vaše myšlenky a představy vyvrátit a zničit. Vaši představivost si zkrátka uchovávejte jako oko v hlavě, protože patří jenom vám a nejste povinni se z ní nikomu zpovídat. A i když to teď ještě není takové, jak byste si právě představovali, nemusíte popírat přítomnost. Pouze se snažte plně procítit ve svém těle stav, který si přejete zažít.

2 ŽIVOT OD KONCE

Tento divně znějící, ale vlastně naprosto jednoduchý návod nám říká, že to, co si představujeme musíme žít, ještě než se to stane. A to bývá důvod toho, proč většina přání ztroskotá. Prožíváme totiž v tělech něco jiného a nejsme naladěni na té správné frekvenci, kterou je potřeba převibrovat. Je totiž více než jasné, že vaše tělo s jeho pěti smysly se vám bude snažit vtlouct, že nic z toho, co si přejete se prostě nemůže stát. Ale je potřeba se oprostit od toho, co nyní cítíte v těle.

Autor v této kapitole odkazuje na Knihu od Anity Moorjani Musela jsem zemřít, ve které autorka popisuje, jak se dostala z klinické smrti a následně se plně vyléčila z rakoviny, ze které už podle lékařů nebylo cesty ven. Mimochodem také úžasná kniha, kterou naprosto doporučuji.

Nebojte se nahradit vaše jsem, která jste dosud používali novými afirmacemi, která je nahradí. Nemusíte to nikomu říkat, je to vaše věc a váš život.

3 CÍTĚNÍ

A jsme zase u toho. Cítit to, jako by to už bylo. Je to více než důležité, protože emoce v tom všem hrají zkrátka klíčovou roli. Jen něco vědět nestačí, pokud to plně nepocítíme. V tom je celá ta kouzelná přísada. Nemůžete si splnit přání, pokud ve svém těle cítíte, že to nedokážete a máte z toho strach. Je potřeba se naučit nebýt v mysli u svých trápení, protože to nás odvádí od splněných přání. Ale ne nějakých vzletných, ale od šťastného a naplněného života.

Nemusíte znát nazpaměť všechny hvězdy, stačí tu, co vám plní přání…

4 POZORNOST

Přání už jsme procítili a teď je tu další důležitá věc a to je pozornost, protože je velmi důležité kudy ji zaměříte. Těch příběhů o tom, kdo onemocněl, co se komu nepovedlo a co další nedokázal, je milion. A ostatní lidé, co sami nezvládli svá přání, vám je budou dávat za příklad. To vás ale musí nechat chladnými. Je to prostě povídačka odněkud, Tomáš těmhle vyprávěčkám o lidech, co nikdo vlastně nezná říká žili – srali a pro mě to dokonale vystihuje situaci.

Autor ještě rozděluje pozornost na objektivní, to je když dáváte pozornost tomu, co říkají druzí a subjektivní, to jen tomu, co děláte a tvoříte vy sami. Jen vy sami máte tu moc uzdravit své tělo, přilákat do svého těla hojnost na všech frontách a prožít hodnotný a šťastný život.

5 UKLÁDÁM SE KE SPÁNKU

Autor v této kapitole píše o důležitosti posledních několika minut před usnutím. Myslíte-li totiž v tu chvíli na všechno, co se vám ten den nepovedlo nebo se obáváte, co nastane zítra, formujete a plánujete tím další den. Proto je více než prospěšné v tuto dobu myslet na věci pozitivní a takové, které skutečné chcete uvést do života.

Jelikož zatímco spíme, naše duše opouští své fyzické tělopodvědomá mysl neustále pracuje. Je důležité ji tedy před spaním zásobovat tím, čím se ona celou noc bude zabývat.

Plňte si svá přání…

Nebudeme si tu nalhávat, že je to něco jednoduchého a že se to stane přes noc. Je to o změně celého života, způsobu myšlenítvoření naší vlastní reality určitým způsobem. Přeji vám, aby se vám vedlo tak, jak si to přejete a bylo to zároveň v souladu s nejvyšší božskou silou v našem vesmíru.

Na závěr přikládám odkaz, kde např. si knihu můžete zakoupit. Také ji určitě budou mít v knihovnách. Její cena je opravdu směšná v porovnání s tím, jaké bohatství v sobě ukrývá. Ty nejkrásnější věci nejsou kolikrát ty, co nejvíc září a jsou poseté diamanty. Občas na nás vykouknou v místech, kde bychom je nikdy nehledali…

S láskou

Pavlína

Jako milovnice vědomého ženství se věnuji osobnímu poradenství, metamorfní technice a detoxikaci. Věřím, že duchovní růst jde ruku v ruce s fyzickou očistou.. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů